EFRROW

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn:

"Zakup urządzeń i wyposażenia do budynku usługowego - Karczmy w miejscowości Poręba Wielka, Gmina Niedźwiedź" mająca na celu "Rozwój działalności gospodarczej w zakresie stworzenia oferty spędzania wolnego czasu poprzez uruchomienie nowego obiektu gastronomiczno-kulturowo-rozrywkowego poprzez zakup urządzeń i wyposażenia oraz zatrudnienie pracowników do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

Obszar objęty strategią: Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź